بحث هذه المدونة الإلكترونية

28‏/10‏/2010

affinita

quando il centro della corrispondenza (prospettiva o omologica) e' un punto improprio

in reference to:

"AFFINITA"
- Fondamenti e Applicazioni di Geometria Descrittiva - Windows Live (view on Google Sidewiki)

إرسال تعليق